Енциклопедијски речник

Манн Уриј Владимирович

Манн Уриј Владимирович ... что је Уриј Владимирович Манн?

Ман Јуриј Владимирович (рођен 1929), руски књижевни критичар. Зборник радова о историји руске књижевности КСИКС века. (углавном о НВ Гоголу), руској филозофској естетици 30-50-их. , поетика романтизма, укључујући студије о врстама романтичног сукоба. * * * МАНН Уриј ВладимировичМанн Уриј Владимирович (1929), русскиј литературниј критичар. Зборник радова о историји руске књижевности у КСИКС веку. (углавном о Н. В. Гоголу ( види ГОГОЛ Николаи Васиљевић)), руској филозофској естетици, поетици романтизма, укључујући студије о врстама романтичног сукоба. Аутор чланка у БЕЦМ-у.

Енциклопедијски речник. 2009.