Микрохрдрост је ... Шта је микрохрдрост?

микрохрдрост тврдоће појединих делова материјала. Одређује се по величини утиска од уласка дијамантске пирамиде на одређени терет. * * * Микрохрдрост, тврдоћа, чврстоћа појединачних делова материјала. Одређује се по величини утиска од уласка дијамантске пирамиде на одређени терет.

Енциклопедијски речник. 2009.