Енциклопедијски речник

Мобилна телевизија

Мобилна телевизија је ... Шта је мобилна телевизија?

Мобилна телевизија стантсииакомплекс опрема монтирана у аутобусу за телевизију изван емисија и извештаја. * * * МОБИЛНИ ТЕЛЕВИЗИЈСКА СТАНИЦА, ТРАНСПОРТНИ ТЕЛЕВИЗИЈСКА СТАНИЦА, сет опреме монтиран у аутобус за телевизијске емисије и извештаје на отвореном.

Енциклопедијски речник. 2009.