Енциклопедијски речник

јЕдносложан језика

јЕдносложан језика - то је ... Шта је једносложан језик?

једносложан језика (од моно ... и грчког силлабе -. Слог) (једносложан), преваленција једног слога речи у било ком језику. Обично у комбинацији са политоналног акцентом и трајног налога речи у реченици. Једносложан језик је карактеристичан за многе кинеско-тибетански језика, Ква језика, итд * * * МОНОСИЛЛАБИЗММОНОСИЛЛАБИЗМ (од моно ... ( види Моно ... (део сложене речи)) и грчког силлабе - .. слог). (Једносложан) превладавање монозавних ријечи на језику. Обично у комбинацији са политоналног акцентом и трајног налога речи у реченици. Једносложан језик је карактеристичан за многе кинеско-тибетански језика, Ква језика и других.

колегијум речник. 2009.