Енциклопедијски речник

Леонид М. Немионов

Леонид М. Немьонов ... что ето Леонид Михајлович Немьонов?

Леонид Михајлович Немјонов (1905-1980), физичар, академик Академије наука Казахстана ССР (1962). Зборник радова о физици диелектрије и полупроводника, нуклеарне физике, технологије акцелератора. Изградио је први домаћи масени спектрограф, циклотрон разних дизајна. Државна награда СССР (1953). * * * НЕМЕНОВ Леонид Михајлович НЕМЕНОВ Леонид Микхаилович (1905-80), русскиј физик, академик Академии наук Казахского ССР (1962). Зборник радова о физици електричне енергије и полупроводника, нуклеарној физици, технологији убрзања. Саградио је први прецизни масени спектрометар у Совјетском Савезу за мерење масовних дефеката (1937). Државна награда СССР (1953).

Енциклопедијски речник. 2009.