Енциклопедијски речник

Неутронска звезда

Неутронска звезда ... Шта је неутронска звезда?

је неутронска звезда, чија супстанца, према теоријским концептима, састоји се углавном од неутрона. Неутронизација материје повезана је са гравитационим колапсом звезде након исцрпљивања нуклеарног горива у њему. Просечна густина неутронске звезде ≈2 · 10 17 кг / м 3 , просечна радијусу од 20 км, масе М <2 М С ( М С је маса Сунца). Неутронске звезде су детектоване помоћу њихове пулзне радио емисије (види Пулсаре).

Енциклопедијски речник. 2009.