Нитрозо - то ... Шта нитрозо?

нитрозосоединенииаорганицхеские једињења садрже једну или више нитрозо н = О. Добијен нитрозацијом. Користи се као нитрозокрасители, аналитичке реагенаса у органској синтези, у производњи топлоте отпорна на гуме. Н-нитрозо једињења (нитрозамина) - канцерогени и мутагени. * НИТРОЗОСОЕДИНЕНИИАНИТРОЗОСОЕДИНЕНИИА, органска једињења садрже један или више Н = О нитрозо. Добијен нитрозацијом. Користи се као нитрозокрасители ( см. НИТРОЗОКРАСИТЕЛИ), аналитички реагенаса у органској синтези, у производњи топлоте отпорна на гуме. Н-нитрозо једињења (нитрозамина) - канцерогени и мутагени ( види мутаген.).

Енциклопедијски речник. 2009.