Нордкин ... Шта је Нордкин?

НОРДКИН (НОРДКИН), Кејп у Норвешкој, северног врха Копнена Европа (71 ° 08 'Н, 27 ° 42' Е). * * * НОРДКИННОРДКИН (НОРДКИН), Кејп у Норвешкој, северни врх европског копна (71 ° 08 'северне географске ширине, 27 ° 42' источне географске дужине).

Енциклопедијски речник. 2009.