Нормалност је ... Шта је нормално?

нормалностраствора, раствор концентрације, изражена као број хемијских еквивалената раствореног садржаних у један литар раствора. * НОРМАЛНОСТНОРМАЛНОСТ раствор, концентрације раствора, изражен као број грам-еквивалената раствореног садржаних у један литар раствора.

Енциклопедијски речник. 2009.