Енциклопедијски речник

Океански седимент

Океанско падавине је ... Шта је оцеанско падавине?

океански седименти. Морски седименти (седименти). * * * ОЦЕАНСКА СЕДИМЕНТАРНА СИТУАЦИЈА, види у чл. Морски седименти (седименти) ( види МОРСКИ ДЕПОЗИТИ).

Енциклопедијски речник. 2009.