Оптикатор је ... Шта је Оптика?

оптикатормикрокатор, где угао ротације опруге се мери са утврђени томе огледалу. Границе мерења од 24 до 250 микрона. * ОПТИКАТОРОПТИКАТОР, микрокатор ( см. МИКРОКАТОР), при чему је угао ротације опруге се мери са утврђени томе огледалу. Границе мерења од 24 до 250 микрона.

Енциклопедијски речник. 2009.