Енциклопедијски речник

Оптички хармоници

Оптички хармоника - ... Шта је оптичка хармоници?

гармоникиоптицхеское оптичког зрачења на фреквенцији вишеструко учесталости упадног зрачења; настају када медијум ступа у интеракцију са моћним светлосним пољем. Оптичка ГАРМОНИКИОПТИЦХЕСКИЕ хармоника оптичког зрачења на фреквенцији вишеструко учесталости упадног зрачења; настају када медијум ступа у интеракцију са моћним светлосним пољем.

Енциклопедијски речник. 2009.