Оксалат - да ... Шта је оксалат?

оксалатисоли и естри оксалне киселине. * ОКСАЛАТИОКСАЛАТИ, соли и естри оксалне киселине ( см. оксалне киселине).

Енциклопедијски речник. 2009.