Арво Парт - то је ... Шта је Арво Парт?

Арво Парт (део) (1935 стр.), Композитор, част естонски РСБ (1978). Ученик Х. Еллер. Од 1967. до 1978. предаје на Талинском конзерваторијуму. 1980. је емигрирао у Западни Берлин. Представник авангарде: "Свети Јован Страст" (1982), "Те Деум" (1984), "Стабат Матер" (1985), "Мисерере" (1989).

Енциклопедијски речник. 2009.