Паразитизам - ... Шта је паразитизам?

ПАРАЗИТИСМ -а; м. 1. Биол. Образац односа две организама (различитим врстама), када је један од њих (паразита) туђом организму (домаћин) као станишта и извор хране. П. сисање инфузораца. 2. Живот на рачун експлоатације нечијег рада; паразитизам. П. рентиер. Паразитски (види). * Паразитизам (Биол.), Форм односи између организама различитих врста, од којих су (паразит) један користи другу (хост) као станишта и извора напајања, штетника. Паразитизам је познат на свим нивоима организације живих, почевши од вируса и бактерија и завршава се са вишим биљкама и вишећелијским животињама. * ПАРАЗИТИЗМПАРАЗИТИЗМ ин Биологи - форми односима између организама различитих врста, од којих (парасите) особа користи другу (хост) као станишта и извора напајања, штетника. Паразитизам је познат на свим нивоима организације живих, почевши од вируса и бактерија и завршава се са вишим биљкама и вишећелијским животињама.

Енциклопедијски речник. 2009.