Патернитет је ... Шта је очинство?

ПАТЕРНИТИ -а; цф. 1. Крвна веза између оца и његовог детета. Поставите око. 2. Отацова свест сродства са својом децом; осећај који је осећао оче у односу на своју децу. Стари старатељ, није створио породицу, не зна радост очинства. * * * очинство по руском праву чињеница о пореклу дјетета од овог човјека, сертификованог регистрацијом матичне службе рођења. Ако брак није регистрован, очинство се може утврдити заједничком пријавом оца и мајке дјетета (у случајевима предвиђеним законом, на захтјев оца), као иу судовима. * * * ДЕФИНИЦИЈА према руском закону, чињеница о поријеклу дјетета од овог човјека, овјерена регистрацијом матичне службе за рођење. Ако брак није регистрован, очинство се може утврдити заједничким изјавама оца и мајке дјетета, а у вези са дјететом рођеним након 1. 10. 1968. - иу судском поступку.

Енциклопедијски речник. 2009.