Вазелин - ... Шта је вазелин?

вазелин (из средњевековне нафте - уље), смеша парафина и церезин са заостало уље објављеном током депарафинизирања нафтних уља која се користе за добијање церезин, вазелин, очување и пластику. мазива * ПЕТРОЛАТУМПЕТРОЛАТУМ (цф. -век од нафте - .. уља) ..., смеша парафина и церезин са заосталом уљу објављеном током депарафинизирања нафтних уља која се користе за добијање церезин, вазелин, конзервацију и масти

Цоллегиате dictionary. 2009.