Пине Поинт је ... Шта је Пине Поинт?

бора, област рудника олова и цинка у Канади (северозападна територија). Стратиформ епигенетски депозити. Израђен од 1964. на отвореном путу. Испитиване резерве од 36,3 милиона тона руде са просјечним садржајем Пб 2, 4%, Зн 6%. * * * Пине Поинт, област рудника олова и цинка у Канади (Северна Територија). Стратиформ епигенетски депозити. Израђен од 1964. на отвореном путу. Истражене резерве од 36,3 милиона тона руде са просјечним садржајем Пб 2, 4%, Зн 6, 0%.

Енциклопедијски речник. 2009.