Енциклопедијски речник

Пистон Валтер Хаимор

Пистон Валтер Хаиморе ... Шта је Пистон Валтер Хаимор?

Клип Валтер Хеимор (клип) (1894-1976), амерички композитор, учитељ, музички теоретичар. Ученик Н. Боулангер. На њега је утицала музика ИФ Стравинског и француски неокласицизам. Стил његових оркестарских дела одликује полифонична елаборација, ритмичка оштрина (елементи џеза). Балет, 8 симфонија, симфонијски апартмани, 7 инструменталних концерата, "3 Нев Енгланд скице" за оркестар (1959), коморно-инструментални ансамбли. Књиге о хармонији, полифонији, оркестрацији.

Енциклопедијски речник. 2009.