Енциклопедијски речник

Потенцијална разлика

Потенцијална разлика је ... Која је потенцијална разлика?

потентсиаловмезхду разлика између две тачке електричног поља (напон) је једнака електричног поља за померање јединице позитивно наелектрисање из једне тачке у другу област. * ДП ПОТЕНТСИАЛОВРАЗНОСТ електрични потенцијали (напон) између две тачке је једнака електричног поља за померање јединице позитивно наелектрисање из једне тачке у другу област.

Енциклопедијски речник. 2009.