Енциклопедијски речник

Прелиминарни уговор

Прелиминарни уговор је ... Шта је прелиминарни уговор?

предуговор (ЈУРИД.), уговор у коме су потписнице се обавезују да уђу у будућу уговор о преносу имовине, извођења радова или пружања услуга (главни споразум) у складу са условима прописаним предуговора.

Енциклопедијски речник. 2009.