Свештеник је ... Шта је свештеник?

ПРИЕСТ -а; м. Духовни чин (достојанство) у православној цркви, средина између бискупа и ђакона; службеник култа, извођење црквених услуга и потреба; свештеник. Жупа са. Позовите болесног свештеника у заједницу. Идите у признање свештенику. / О сваком слугу култа. Приестли, -тх, -тх. Моја касица. * * * свештеник (свештеник, презбитер), свештеник средњег (другог) степена хијерархије хришћанске цркве, примљен у самостално обожавање; службена жалба - "Ваша поштовање", свакодневно (говорено) - "отац", "отац". Старији свештеник се зове протоколар. * * * САЦРИФИЦЕ (свештеник, свештеник), православни свештеник, признао је независно богослужење; службена жалба - "Ваша поштовање", свакодневно (говорено) - "отац", "отац". Свечано име је пресбитер. Старији свештеник се зове протоколар.

Енциклопедијски речник. 2009.