Публикација је ... Шта је публикација?

ПУБЛИКАЦИЈЕ -и; Па. [из лат. публицаре - јавно објавити] 1. да објавите. Инсистира на објављивању архивских материјала. Дајте препоруку за објављивање дисертације. 2. Оно што је објављено је штампано. Нова ставка Новине, листа предмета Имају публикације. Публикација, -Тх, -Тх. П. лист. П-тај новац. * * * публикација (из латинске публике - јавно објављује), 1) донесе нешто за јавност штампањем, емитовањем или телевизијом. 2) Објављен рад. * * * ПУБЛИКАТСИИАПУБЛИКАТСИИА (од латинске Публицо -. Изјављујем јавно)

1) доноси нешто јавности путем штампе, радија или телевизије.

2) Објављен рад.

Енциклопедијски речник. 2009.