Енциклопедијски речник

Радлов Василиј Васиљевич (Фридрих Вилхелм)

Радлов Василиј Васиљевич (Фридрих Вилхелм) - ово је ... Шта је Радлов Василиј Васиљевич (Фридрих Вилхелм)?

Радлов Василиј Васиљевич (Фридрих Вилхелм) (Радлофф) (1837-1918), лингвист, етнограф, преводилац, академик из Петербурга академије наука (1884) и Руске академије наука (1917). Рођен је у Немачкој, од 1858. године у Русији. Један од оснивача компаративног историјског истраживања турских језика. Припадао је Казањској језичкој школи. Ради у области фолклора, етнографије, археологије народа Алтаја и Западног Сибира. Објавио је серију споменика древног турског писма са својим научним описом. Аутор "Искуство речника турских дијалеката" (вол. 1-4, 1888-1911). Дешифровано (истовремено са В. Тхомсеном) Оркхон-Иенисеи натписи.

Енциклопедијски речник. 2009.