Енциклопедијски речник

Референтни звуци

Референтни звуци су ... Који су референтни звуци?

имајући звукизвуки претходних истакао самогласник се римује (углавном сугласника). Рима, у којој се подупирачи звучници поклапају, назива се богато (ограда - виноград); у руској рхиме кКс ин. (нарочито нетачне), случајност је готово неизбежна. * * * СУППОРТ СОУНДПРООУНД СОУНДС, звуци који претходи наглашеном самогласнику у рими (углавном сагласности). Рима, у којој се подупирачи звучи подударају, зове се богато (ограда - грожђе); у руској рими 20-ог века. (нарочито нетачне), случајност је готово неизбежна.

Енциклопедијски речник. 2009.