Манастир Рила је ... Који је манастир Рила?

Манастир Рила је архитектонски комплекс у Бугарској, у планинама Рила. Основана је у Кс веку. У средњем веку - центар бугарске културе и образовања. Рестаурирана је 1833-34. У музеју манастира Рила - збирка бугарских уметности и заната. * * * МАНАСТИР РИЛА МОНАСТЕРИРИЛСКИ, архитектонски комплекс у Бугарској, у планинама Рила. Основана је у 10. веку. У средњем веку - центар бугарске културе и образовања. Рестаурирана је 1833-34. У музеју манастира Рила - збирка бугарских уметности и заната.

Енциклопедијски речник. 2009.