Биографски речник

Родников Николај Павлович

Родников Николај Павлович - ... Шта је Родников Николај Павлович?
Родников (Никола И) - писац, дипломирао је на Казан Духовна академија, која је професор на катедри за грчког језика и књижевности. Његово главно дело, "Доктрина Светог Августина о узајамним односима између државе и цркве" (Казан, 1897 магистарска теза).

Биографски речник. 2000.