Рудолф је ... Шта је Рудолпх?

Рудолф (рудолф), Туркана (Туркана), језеро без соли у Кенији. Налази се у тектонској депресији на надморској висини од 375 м. 8, 5 км 2 , дубине до 73 м. Омо.

Енциклопедијски речник. 2009.