Енциклопедијски речник

Владавина права

Владавина права је ... Која је владавина права?

норму закона о изражавању права; Обавезно опште правило државе (закон, наредба, декрет) у овој или оној области односа с јавношћу. Склоп закона који регулишу хомогене односе представља правну грану (грађанско, кривично право итд.). * * * ПРАВО НОРМА ПРАВО, облик изражавања закона ( види РИГХТ (систем норми)); опште правило утврђено или санкционисано од стране државе и осигурано овлашћењима. Облик утврђивања норматива закона представљају нормативне правне акте (закон, декрет, декрет). Норме права садржане у законима су законске норме права. Склоп закона који регулишу хомогене односе представља правну грану (грађанско, кривично право). У зависности од грана закона, разликују се: управно право, грађанско право, кривично право, норме рада, еколошко, међународно, уставно, економско право. Правна правила су подељена на одобравање (давање могућности за поступање), обавезивање (захтијевање одређеног понашања), забрана (наметање забране вршења дјела или пропуста).

Енциклопедијски речник. 2009.