Енциклопедијски речник

Скворцов-степанов Ивана

Скворцов-Степанов Ивана - ... Шта је Скворцов-Степанов Иван Иванович?

Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870-1928), политичар и публициста. Од 1925. уредник "Известија", заменик уредника "истина", уредник "Ленинград Правда". Члан Централног комитета КПСС (б) од 1925. радова о историји револуционарног покрета, атеизам; преводилац "Капитал" Маркса. * * * Скворцов-степанов ИвановицхСКВОРТсОВ Ивана-Ивана Степанов (1870-1928), руски и совјетски политичар, публициста. Од 1925. уредник "Известија", заменик уредника "истина", уредник "Ленинград Правда". Радови о историји револуционарног покрета, атеизам; преводилац "Капитал" Маркса.

Енциклопедијски речник. 2009.