Сноокер је ... Каква је то прииа?
снур'ок (3 Кингс 7: 15, 17, 23, 2Пар 4: 2, Ефесцима 1: 6, Јеремија 52:21) - низ или ланац ( срн. > 2Пар 3,16). Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.