Биографски речник

Сотс Иван Василевич

Сотс Иван Васиљевич је ... Шта је Сотз Иван Васиљевић?
Соц, (Ивана, умро 1794. године) - преводилац, био је француски професор у Гимназији у Москви универзитету, он је служио у Канцеларији Универзитета; објављено: "Лексикон француском са италијанском, немачком, латинском и превод" (Москва, 1784), "Масон без маске или истинских светих тајни масонски" (превод са но наме превод, Санкт-Петербург, 1784); "граматике Француза на основу Вало "(Москва, 1790).

Биографски речник. 2000.