Сохтохаи је ... Шта је Совохаи?
Совох'аи (2 Сам 21: .. 18, 20 1Цх. : 4; 1 Цхроницлес 27: 11) - см.. Мебуннаи.

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.