Предња соба - то је ... Шта је предња соба?

Светлитса и; Па. Застарело. = светло. Светло са. Да примите госте у светлу. Светличка, и; многи. рода. -махови, датуми. -цамс; Па. Разг. Смањивање. -ласк. Светлицхни, тхе-тх, -тх. * * * Светлитскорница, у источним Словенима - светла предња соба, често на врху куће. У богатим кућама Древног Руса - простор за женски рад. * * * СВЕТЛИТСАСВЕТЛИТСА, неке сељачке стамбени простор источног Словена, светла напред соба (углавном у горњем делу куће).

Енциклопедијски речник. 2009.