Сицуло - То ... Шта Сицуло?

сикулиодно од древних племена централне и јужне Италије и Сицилије (назван Сицуло назив острва). * * * СИКУЛИСИКУЛИ, једно од најстаријих племена сре. и Југ. Италија и Фр. Сицилија (названа је сикулов и острво).

Енциклопедијски речник. 2009.