Исказ је ... Шта је сведочење?

свједочење усменог извјештаја свједока о околностима релевантним за кривична или грађанска питања. У закону о раду на основу сведочења може се, под одређеним условима, потврдити радно искуство. * * * ИНДИКАЦИЈЕ О СЕРТИФИКАЦИЈИ ШЕЋЕРНЕ ИНДИКАЦИЈЕ, усмени извјештај свједока о околностима релевантним за кривични или грађански предмет. У закону о раду на основу сведочења може се, под одређеним условима, потврдити радно искуство.

Енциклопедијски речник. 2009.