Спаситељ је ... Шта је Спаситељ?
Спас'ител - Господ Исус Христос (Лк 2: 11; Дела 4: 12 ..), у коме је Бог одобрио спасење и избављење на сваком вернику у Њега, и коме је наговестио пророци из давних времена (Исаија 62 :. 11). На једноставан, привремено смислу те речи се такође користи да означи "избавитеља" (Цоурт 3 :. 9; Ек 19 :. 20; Обадиах 1: 21.).

Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.