Биографски речник

Теодор (светац, меморија 7. новембар)

Теодор (светац, меморија 7. новембар) - ... Шта је Теодор (светац, меморија 7. новембар)?
Теодор (светац, меморија 7. новембар) - погледајте чланак Тхеодоре (светаца Православне Цркве.).

Биографски речник. 2000.