Урија је ... Шта је Урија?
'Урија (свјетлост Јеховиног) -а) (Ек 35:30, Ек 38:22) - Уриј, ах; б) (2 Кингс 11: 3, 6-17, 21, 24, 26; 2 Кингс 12: 9, 10, 15; 2 Кингс 23:39; 3 Кингс 15: 5; 1 Цх 11: 41; : 6) - Хетити, човек Батхсхеба, који је постао Давидова жена, и један од његових главних ратника; ц) (4. Краљеви 16: 10, 11, 15, 16, Исаија 8: 2) је свештеник под Ахазом (вероватно првосвештеник, 999. види ); д) (Езра 8:33) - отац (преци) Мемофера, свештеник; е) (Не 3: 4) - отац (предак) споменика, који је поправио зид Јерузалема ( могуће , преф. ); е) (Не 8: 4) - аналогно. Зацхариас, ни ( могуће , преф. ); г) (Јеремија 26:20, 21, 23) је син (потомак) Шемаје, пророка. Библија. Стари и Нови завет. Синодални превод. Библијска енциклопедија. . арцх. Ницефора. 1891.