Биографски речник

Висотски Микхаил Тимофеевич

Висотски Микхаил Тимофеевич је ... Шта је Висотски Микхаил Тимофеевич?
Висотски, Микхаил Тимофеевич - виртуоз на гитари и композитору за овај инструмент (око 1791 - 1837). Игрујући гитару свирао је С. Н. Аксенов. Волио је класике, нарочито Баха, чија је фуга покушала да се помери за гитару. То је утицало на озбиљан и племенит стил његових гитарских композиција (углавном фантазије и варијације на руске народне теме, ту су и транскрипције Моцарта, поља, Беетховенових представа). Од тога се штампа 83; објавио и своју "Практичну и теоријску школу за гитару". - Видети Стаховича "Историја 7-стринг гитаре"; Русанов "Гитара и гитаристи, М. Т. Висотски" (Москва, 1899).

Биографски речник. 2000.