Светски суд је ... Шта је светски суд?

светски судови неких држава су најнижа веза правосудног система. Сматра се малим кривичним и грађанским предметима на поједностављен начин. Светски суд се први пут појавио у КСИВ веку. у Енглеској. У пререволуционарној Русији, светски суд је створен реформом правосуђа 1864. године, оперисан до средине 1889. и 1912.-17. * * * СВЕТСКИ СУДСКИ СУД, у неким страним државама је најнижа веза правосудног система. С обзиром на поједностављен начин малих кривичних и грађанских предмета, светски суд је обавезан да тежи помирењу странака (одатле и име).

По први пут светски суд је настао у 14. веку у Енглеској. У Русији, светски судови су се појавили након реформе правосуђа 1864. године ( види ПРАВОСУДНЕ РЕФОРМЕ). Међутим, током контрапрофорних реформи средином 1889. године они су у великој мјери укинути. Изузетак је био главни град и неколико великих градова. У градовима, судије мира су изабрали Градска дума ( види ГРАДСКИ СУД). У окрузима, судство је просло земаљским шефовима ( види ЗЕМСКИ ЦХИЕФ). 1912. године, Институт судија за мир, који су изабрали скупштине округа земство, обновљена је и постојала до 1917. године, када су укинути светски судови.

Енциклопедијски речник. 2009.