ЈИдиш је ... Шта је јидиш?

Јидиш -а; м. јудиш - јеврејски] Језик неких Јевреја (који живе у Европи, Америци, Јужној Африци и Израелу), што је у основи немачки дијалекти. Говори на јидишу. Овнинг Ииддисх. * * * јеврејски део Јевреја. Односи се на индоевропску породицу језика (њемачка група). Писани језик базиран на хебрејској алфабети. Погледајте јеврејско "квадратно" писмо. * * * ИИДИСХИДИСХ, језик неких Јевреја. Односи се на индоевропску породицу језика (њемачка група). Писани језик базиран на хебрејској алфабети. Погледајте хебрејско слово ( види ЈЕВСКИ ПИСМО).

Енциклопедијски речник. 2009.